Tiada Faedah.

Aku berlindung kepada Allah SWT. dari perkerjaan dan perbuatan yang tiada memberi faedah kepada akhiratku.

Pages