Tiada Faedah.

Aku berlindung kepada Allah SWT. dari perkerjaan dan perbuatan yang tiada memberi faedah kepada akhiratku.

Pages

Tuesday, November 22, 2011

Tiada faedah.

Aku berlindung kepada Allah SWT. dari perkerjaan dan perbuatan yang tiada memberi faedah kepada akhiratku.

No comments:

Post a Comment